آخرین اخبار سازمان امور مالیاتی و خانه های لوکس

اکوایران: رییس سازمان مالیاتی کشور آمار و ارقامی پیرامون تعداد واحدهای لوکس در تهران و سایر نقاط کشور ارائه داد.
اکوایران: رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که شهرداری لواسان از ارائه اطلاعات خانه‌های لوکس به سازمان امور مالیاتی خوداری کرد.
۱