آخرین اخبار سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

اکو ایران : محصولات عرضه شده در سومین عرضه از مسیر سامانه یکپارچه مشخص شد.
اکو ایران : مسیر خرید خودرو به قیمت کارخانه برای متقاضیان ناهموارتر شد.
اکو ایران : سومین عرضه از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو هفته جاری عملیاتی می شود.
اکو ایران : فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بار دیگر در دستورکار سیاست گذار خودرویی قرار گرفت.
اکو ایران : خرید خودرو این روزها از مسیرهایی امکان پذیر است که قبلاً وجود نداشت.
اکو ایران : سبد عرضه خودروهای خارج از قرعه کشی سنگین تر می شود.
اکو ایران : وزارت صمت از باز کردن معبر جدید در قرعه کشی خودرو خبر داد.
اکو ایران : جدیدترین فروش خودرو از امروز در سامانه صمت آغاز شد.
اکو ایران : 706 دستگاه از محصولات خودروسازان خصوصی به صورت فروش فوق العاده و فوری در دومین فروش سامانه صمت عرضه شد.
اکو ایران : ریز اطلاعات منتشر شده درباره فروش محصولات شرکت های خودروساز در دومین طرح فروش سامانه صمت آمارهای عجیبی را ثبت کرد.