آخرین اخبار سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

۰۳:۴۵
بایدن در مصاحبه ای تلویزیونی از ارائه پیشنهادات آمریکا درباره مذاکرات رفع تحریم ها خبر داد و گفت: حالا نوبت ایران است که پاسخ بدهد.
اکو ایران : ایران خودرویی ها از محصولات عرضه شده در دومین دور سامانه فروش رونمایی کردند.
اکو ایران : با تعادل میان عرضه و تقاضا سامانه یکپارچه تخصیص خودرو حذف خواهد شد.
اکو ایران : وزارت صمت از زمان دومین عرضه در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو رونمایی کرد.
اکو ایران : متقاضیان برای خرید خودرو به سایت خودروسازان مراجعه کنند.
اکو ایران : وزارت صمت به دنبال افزایش ایمنی سامانه فروش خودرو است.
اکو ایران : برخی نشانه ها از آرام گرفتن قیمت ها در بازار خودرو در پایان تیرماه حکایت دارند.
اکو ایران : معاونت هماهنگی محیط کسب و کار به معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت نامه نوشت.
اکو ایران : سازمان بازرسی کل کشور کفایت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را زیر سوال برد.
اکو ایران : دومین فروش از مسیر سامانه یکپارچه خودرو استارت خورد.