آخرین اخبار سفر بایدن به خاورمیانه

اکوایران: رئیس جمهور روسیه در شرایطی که غرب به طور فزاینده ای به دنبال منزوی کردن اوست، با همتایان ترکیه ای و ایرانی خود در تهران دیدار می کند تا با عمیق شدن شکاف شرق و غرب درباره سوریه گفتگو کنند.
۰۹:۳۴
روزنامه ها و سایت های خبری ایران یکی از موضوعات اصلی امروز خود را به سفر بایدن به خاورمیانه اختصاص دادند.
در حالی که بایدن به خاورمیانه سفر کرده است و بسیاری از تحلیل گران بر این باورند که این سفر می تواند به تنش های منطقه ای دامن بزند، آمریکا اتهامی جدید را مطرح کرده است.
در حالی رییس جمهور آمریکا به اسرائیل سفر کرده است که موضوع نام سپاه در لیست تروریستی این کشور یکی از مهم ترین موضوعات حل نشده برجام است.
در حالی جو بایدن به خاورمیانه سفر کرده است که محور اصلی فعالیت های او طرحی است که ضد ایرانی خوانده می شود.
۱ ۲