آخرین اخبار شاخص کل

۰۲:۴۱
سال ۹۹ را می توان یکی از نوسانی ترین سال های بازار سرمایه نامید. سالی که ابتدای آن بازده بالای بورس و صعود شاخص به کانال دو میلیون واحدی را شاهد بودیم و از میانه سال به بعد، افت شاخص و روزهای پی در پی منفی خودش را نمایان می کرد.
۰۱:۰۴
امروز شاخص ‌کل بورس با افتی ۲۴ هزار واحدی به کار خود پایان داد.
۰۰:۴۷
بورس تهران باز هم قرمز شد. شاخص کل بورس پس از تقلای دو روزه نتوانست صعود کند و حدود ۲۴ هزار واحد افت کرد و همچنان در کانال یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار واحدی دست و پا می زند.
۰۱:۰۴
در آغاز معاملات دوشنبه ۱۵ دی ماه، شاخص کل بورس که در محدوده حمایتی قرار داشت، واکنش مثبتی از خود نشان داد.
۰۰:۴۷
شاخص کل بورس در سومین روز هفته، حدود ۱۹ هزار واحد افزایش یافت و امیدها برای برگشت به روزهای اوج تقویت شد.
۰۱:۰۴
در آخرین روز معاملاتی هفته، خروج پول حقیقی به مبلغ ۱۰۵۵ میلیارد تومان به ثبت رسید.
۰۰:۴۷
در آخرین روز کاری بازار سرمایه در این هفته، باز هم شاخص کل ریزش داشت و در پایان بازار به کانال یک میلیون و سیصد هزار واحدی نزول کرد.
۱۱:۲۱
شاخص یکبار دیگر تا یک میلیون و چهارصد هزار رسید اما این کانال را از دست نداد.
۰۱:۰۴
در پایان معاملات سه‌شنبه ۹ دی ماه، شاخص‌کل بورس با افتی ۲۵ هزار واحدی به کار خود پایان داد.
۰۰:۴۷
شاخص کل مجددا کاهشی شد و در چهارمین روز هفته حدود ۲۵ هزار واحد افت کرد.