آخرین اخبار نرخ سود بازار بین بانکی 1401

نرخ سود بین بانکی در هفته سوم مرداد ماه با 0.05 واحد درصد کاهش نسبت به هفته قبل مسیر نزولی خود را ادامه داد. داده ها نشان می دهد سرعت افت این متغیر در مقطع کنونی کاهش پیدا کرده اما همچنان مسیر نزولی خود را ادامه داده است.
نرخ سود بین بانکی در هفته چهارم خرداد 1401 به 20.68 درصد رسیده که بالاترین میزان این شاخص در بازه 5 ماهه بوده است. این رکوردزنی هم سو با افزایش ثبت شده در عملیات بازار باز به ثبت رسید.
در هفته سوم خرداد 1401 نرخ سود وام مسکن به کانال 27 درصد رسیده و رکوردزنی کرد. این روند در سایر بازارهای مالی این مقطع نیز صعودی بوده و همراه با ثبت رکوردهای بالایی بوده است. بازار باز و بازار بین بانکی از مثال های دیگر این معاملات بوده است.
نرخ سود بازارهای مالی در هفته اول خرداد ماه 1401 روندی صعودی داشته و در تمام بازار ها سطح بالایی را ثبت کرد. در مهم ترین آن ها در نرخ سود بازار اولیه حراج در سطح 21.63 درصد ثبت شده و در بازار بین بانکی نیز نرخ بهره رکوردبالایی را رقم زد.
نرخ سود بین بانکی در هفته اول اردیبهشت 1401 به رکورد سه ماه اخیر دست پیدا کرده و به 20.4 درصد رسید. این رکوردزنی در نرخ سود در حالی رخ داده که بانک مرکزی در هفته اخیر به منظور پایین آوردن نرخ بهره، 89 هزار و 930 میلیارد تومان پول در بازار باز تزریق کرده است.
بسط پول در بازارهای مالی در هفته پایانی فروردین 1401 به مرز 100 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین میزان این رقم در دو سال اخیر بوده است. این در حالی است که نرخ سود موزون در این بازارها در کمترین سطح این مقطع قرار گرفته است.
نرخ سود بین بانکی در هفته های اخیر روند ثابتی داشته و حول 20.3 درصد نوسان داشته است. بررسی نرخ سود در بازار های دیگر نیز نشان می دهد در هفته چهارم 1401 هیچ رشدی در نرخ سود های بازارهای مالی به ثبت نرسیده است.
۱