آخرین اخبار نرخ سود بازار بین بانکی

در هفته سوم خرداد 1401 نرخ سود وام مسکن به کانال 27 درصد رسیده و رکوردزنی کرد. این روند در سایر بازارهای مالی این مقطع نیز صعودی بوده و همراه با ثبت رکوردهای بالایی بوده است. بازار باز و بازار بین بانکی از مثال های دیگر این معاملات بوده است.
در هفته دوم خرداد 1401 نرخ سود بین بانکی نزولی شده و در ماقبل نرخ سود بازار باز مسیری افزایشی داشته است. بررسی نرخ سود ها نشان می دهد تنها روند کاهشی نرخ سود در بازار بین بانکی رقم خورده است.
نرخ سود بین بانکی در هفته اول خرداد ماه امسال به رکورد 5 ماهه رسید. این رویداد در شرایطی به ثبت رسید که بسط پول بانک مرکزی در بازار باز و بازار بین بانکی مسیری نزولی داشته است.
با اینکه بانک مرکزی بر اساس دستور دولت برای حفظ نرخ سود بین بانکی زیر سقف 20 درصد در ماه های پیش دست به بسط کم سابقه پول در این بازار زده است، نرخ سود بیت بانکی رکورد پنج ماه اخیر خود را شکست.
نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی اردیبهشت 1401 رکورد 5 ماهه زده و به 20.57 درصد رسید. این در حالی است که هدف بانک مرکزی سقف 20 درصدی بوده و این نهاد با بهبود شرایط نقدینگی بانک ها بسط پول در بازارهای مالی را کاهش داده بود.
در آخرین هفته اردیبهشت ماه 1401 روند نرخ سود در بازارهای مالی دو بازار رکورد مهمی را به ثبت رسانید. اولین مرحله بازار اولیه اوراق بدهی دولتی نیز در هفته اول خرداد برگزار شده و نرخ سود اوراق عرضه شده در این بازار بالاترین سطح را در مقایسه با دو سال گذشته داشته است.
نرخ سود بین بانکی در هفته سوم اردیبهشت 1400 در مرز 20.45 درصد قرار گرفت. مقایسه این شاخص با هفته گذشته نشان می دهد تغییر قابل توجهی در این متغیر ثبت نشده و روند این متغیر تقریبا ثابت بوده است.
نرخ سود بازار باز در ادامه رفتار سه ماهه خود ثابت مانده و تغییری را ثبت نکرد. به تبع این اتفاق نرخ سود بین بانکی نیز نسبت به هفته قبل ثابت مانده و تغییری را ثبت نکرده است. در نهایت این شاخص در مرز 20.45 درصد قرار گرفت.
نرخ سود بازارهای مالی در هفته دوم اردیبهشت ماه 1401 در هیچ بازاری مسیری نزولی نداشته است. این روند تنها در بازار باز ثابت بوده و در سایر بازارها روند تقریبا صعودی را ثبت کرده است.
تزریق پول در بازارهای مالی در هفته دوم اردیبهشت ماه به سومین رکورد خود در بازه دوساله برگزاری بازار باز رسید. این درحالی بود که نرخ سود این بسط پول که به نوعی هزینه آن تلقی می شود در سطح پایینی در مقایسه با این دوسال قرار گرفته است.