آخرین اخبار نرخ سود بین بانکی

نرخ بهره بین بانکی در هفته دوم مهر ماه یک علامت مهم داشته است. سکوت در سه شاخص مهم بازار پول. تغییرات هفتگی نرخ بهره نشان می دهد این شاخص کلیدی اقتصاد از مثبت 0.02 تا منفی 0.02 واحد درصد تغییر کرده که البته قابل اغماضاست در نهایت نرخ بهره در نزدیکی 21 درصد به ثبت رسیده است.
در هفته دوم مهر ماه نرخ سود بین بانکی مسیری نزولی داشته و نرخ سود بازار باز همچنان در سطح ثابت 21 درصد ادامه پیدا کرد. در همین رابطه معاملات بانک مرکزی با بانک ها در بازار باز همچنان روندی ثابت داشته و اعتبارات قاعده مند این نهاد در بازار شبانه بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده است.
نرخ بهره بین بانکی در هفته دوم مهر ماه 1401 نزولی شده و پس از سه هفته از کانال 20.9 درصد پایین آمد. به طور کلی در تحلیل این رویداد از دید کارشناسان دو دیدگاه مهم وجود دارد. برخی هنوز معتقدند این کاهش نمی تواند عامل بهبود شرایط نقدینگی بانک ها باشد.
در هفته منتهی به 4 مهر ماه دو اتفاق مهم در بازارهای مالی به ثبت رسیده است. عملیات میان مدت بانک مرکزی در بازار باز، تقریبا روند ثابت یک ماه اخیر را ادامه داده و در بازار شبانه تزریق پول این نهاد با افت 80 درصدی مواجه شده است.
در هفته پایانی شهریور ماه تزریق نقدینگی بانک مرکزی در نهادهای مالی 20 هزار میلیارد تومان کمتر شده و در مرز 80 همت قرار گرفته است. برخی کارشناسان این اتفاق را ناشی از کسری اوراق دانسته و اعتقاد دارند این رویداد نهادهای مالی دارای کسری نقدینگی را به اضافه برداشت بیشتر نزد بانک مرکزی کشانده است.
در هفته آخر تابستان 1401، رفتار نرخ سود های سه بازار صعودی بوده و دو رویداد مهم ثبت شد. این شاخص در بازار بین بانکی به قله یک ماهه رسیده و برای پنجمین هفته متوالی رفتار صعودی خود را ادامه داده است. در بازار اولیه نیز آمارها راوی دومین رکورد نرخ سود موثر در این معاملات در سال جاری بوده اند.
نرخ سود بازار باز در مرز 21 درصد هفته قبل ثابت مانده و تغییری پیدا نکرده است. این نرخ سیگنالی از نرخ بهره بین بانکی به شمار می آید که برخی معتقدند ثبات آن می تواند در راستای مسیر کنترل نرخ بهره در مرز خاموش 21 درصد باشد.
باوجود اعتراض بورسی ها به رشد نرخ بهره بین بانکی این شاخص در هفته منتهی به 16 شهریور ماه به بالاترین سطح خود در یک ماه اخیر رسیده و مسیر صعودی خود را تداوم بخشید. برخی تحلیل گران عامل این رشد را تقاضای بالای نقدینگی در بانک ها قلمداد می کنند که موجب شد تا نرخ بهره سطح 20.8 درصد را دوباره لمس کند.
نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح خود در یک ماه اخیر رسید. این نرخ اکنون برابر با 20.74 درصد قرار داشته و 0.09 واحددرصد بیشتر از هفته قبل ثبت شده است. برخی کاهش منابع در بازار بین بانکی یکی از عوامل مهم رشد این شاخص می دانند.
رکورد تاریخی نرخ سود اراد عرضه شده در بازار اولیه و عبور آن از مرز 22 درصد اتفاق مهمی در هفته های اخیر تلقی می‌شود. برخی تحلیلگران معتقدند این رشد در ادامه تایید دولت در راستای افزایش چراغ خاموش نرخ هدف بین بانکی در کشور بوده که طبعا مستلزم تغییر چیدمان کریدور در این شاخص خواهد شد.