آخرین اخبار نرخ سود بین بانکی

نرخ سود بین بانکی در هفته اول مرداد ماه کاهش پیدا کرده و به 21.13 درصد رسید. این بیشترین کاهش هفتگی در سال جاری بوده و نرخ بهره مسیری کاهشی را اتخاذ کرده است. از سوی دیگر با توجه به ثبت رکورد 21.5 درصدی در بازار باز، شاخص نرخ سود بین بانکی پایین تراز این متغیر در بازار باز قرار گرفته است.
افزایش نرخ نیما در بازار رسمی و کاهش نرخ سود بین بانکی دو امتیازی است که بانک مرکزی برای کمک به رشد شاخص سهام به بورس تهران داده است.
بانک مرکزی دادگاهی را برگزار می کند که در آن نه متهم است نه شاکی، بلکه نقش یک قاضی را دارد. قضاوت برای تعیین نرخ سود بین بانکی که اکنون مهم ترین موضوع سیاست گذار در این نهاد است. تعارض منافع بورسی ها با نرخ تورم در تعیین این شاخص دوگانه ای است که بانک مرکزی را وادار به انتخابی مهم می کند. کاهش یا افزایش؟ تحلیلگران برای این انتخاب بانک مرکزی سه راهکار مهم را پیشنهاد می دهند.
نرخ بهره بین بانکی با 0.17 واحد درصد به 21.31 درصد رسیده و در بالاترین سطح خود از پایان سال 99 تا کنون قرار گرفته است. به گفته برخی کارشناسان این موضوع می تواند در ادامه چرخش سیاستی بانک مرکزی در بازار باز و رشد تقاضای بانک ها در معاملات بین بانکی رخ داده باشد.
بازار بین بانکی در هفته های تابستانی خود روزهای عجیبی را سپری کرده است. آماهار و شنیده ها در این بازار نشان می دهد حجم معاملات و نرخ بهره در این بازار به رکورد تاریخی خود رسیده است. برخی این اتفاق را ناشی از تغییر دیدگاه بانک مرکزی در خصوص رفتار انقباضی با بانک ها می دانند.
نرخ سود بین بانکی در هفته سوم تیر ماه به قله 1 سال و نیمه رسید و برابر با 21.14 درصد ثبت شد. این رکوردزنی در حالی رخ داده که نرخ سود در بازار باز نیز مسیری افزایشی داشته و پیش از این رکوردتاریخی را ثبت کرده بود. برخی کارشناسان این اتفاقات اخیر نرخ سود را در جهت سیاست پولی اخیر بانک مرکزی در جهت کنترل تورم می دانند.
عملیات بازار باز در سه هفته متوالی درمرز 60 همت قفل شده است. سقفی که به نظر می رسد بانک مرکزی قصد ندارد بالاتر از آن برود. این در حالی است که همچنان هزینه استقراض در بازار باز روندی فزاینده داشته است. برخی معتقدند آلارم سهم بالای بازار باز در رشد پایه پولی موجب شده تا سیاست پولی چرخش پیداکند.
رفتار بانک مرکزی در بازار باز عوض شده است. در حالی که دراین بازار خالص عملکرد بانک مرکزی منفی بوده اکنون این متغیر مثبت شده است. به این معنا که این نهاد دارد خرج در رفته تزریق مثبت را در بانک ها صورت می دهد. آیا این رفتار ادامه خواهد داشت؟
برخی کارشناس های اقتصادی کاهش سرعت رشد شاخص های تورم ساز را مرهون هماهنگی دولت و بانک مرکزی می دانند. این عده معتقدند در کنار کاهش برداشت دولت از تنخواه، انضباط مالی بانک ها و کاهش اضافه برداشت ها عوامل اصلی کاهش سرعت رشد نقدینگی بوده است.
نرخ سود بین بانکی در هفته دوم تیر ماه روند صعودی خود را ادامه داده و یک گام دیگر به 21 درصد نزدیک شد. ثبت 20.95 درصدی این شاخص در هفته اخیر موجب شد تا نرخ سود بین بانکی در قله شش ماهه قرار بگیرد .