آخرین اخبار نرخ سود بین بانکی

نرخ سود بین بانکی در نیمه تابستان بیشترین افت هفتگی خود را در یک سال اخیر به ثبت رسانده و به کانال 20 درصد باز گشت. این اتفاق در نتیجه اقدام اخیر بانک مرکزی در خصوص کنترل نرخ بهره به نفع بورسی ها بوده که هم سو با آن ها رشد تزریق پول در بازارهای بین بانکی را نیز همراه داشته است.
در هفته سوم مرداد ماه دو اتفاق مهم در حراج اوراق بدهی دولتی ثبت شد. در این بازار بانک ها بیشترین سهم خرید اوراق را در 1401 ثبت کرده و در مقابل مشارکت بورسی ها در بازار اولیه به کف خود در این بازه زمانی رسید. دو رویدادی که خبر از بده بستان پنهانی بانک ها با بورسی ها دارد.
نرخ بهره در هفته دوم مرداد به کانال 20 درصد سقوط کرده و به 20.64 درصد رسید. این اتفاق در جهت سیاست اخیر بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ بهره و در راستای نجات بورس از وضعیت نزولی بوده است.
​در هفته اول مردادماه قفل تزریق پول شکست و به رکورد یک ماه و نیمه رسید. در مقابل، نرخ سود هم در این بازار روندی نزولی پیدا کرده و بیشترین کاهش خود را به ثبت رسایند. 1.5 واحد درصد افت نسبت به هفته قبل منجر به آن شد که نرخ سود بازار باز به 20 درصد تنزل پیدا کند.
در هفته اول مردادماه سه اتفاق مهم در باازر های مالی ثبت شد. در این هفته نرخ سود در بازار بین بانکی افت بی سابقه داشته و نرخ سود در بازار باز به رکورد خود در تاریخ برگزاری این بازار رسید. اتفاق مهم دیگر در بازار اولیه اوراق بدهی ثبت شده که به کاهش بی سابقه معاملات در این بازار دلالت دارد
بانک مرکزی با تماسی تلفنی، به دوئل بانکی ها و بورسی ها پایان داد؛ تماسی که البته به سود بورس بود و نرخ بهره را به نفع این گروه کم کرده است. منازعه میان بانک ها و بورس یا هر جدال دیگری، تداعی گر یک جمله مهم از سانتایانا است؛« تنها مردگان پایان جنگ را دیده‌اند». کشمکشی که اکنون به باور برخی کارشناسان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درنهایت به رشد تورم می انجامد و هزینه آن را در حلقه آخر، به مردم…
۰۵:۴۰
فشار دوباره دولت به بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بین بانکی جواب داد و بانک مرکزی فرمان کاهش نرخ سود بین بانکی را صادر کرد. صدور این دستور در تماسی تلفنی با بانک ها صورت گرفت تا سپرده گذاری در بازار بین بانکی، با نرخ سود پایین تر صورت گیرد و این نرخ به رقم 20 درصد هدفگذاری شده برسد. این تصمیم را می توان هدیه بانک مرکزی به بورسی ها تلقی کرد زیرا آنها و همچنین وزارت اقتصاد اصلی ترین معترضان روند…
نرخ سود بین بانکی در هفته اول مرداد ماه کاهش پیدا کرده و به 21.13 درصد رسید. این بیشترین کاهش هفتگی در سال جاری بوده و نرخ بهره مسیری کاهشی را اتخاذ کرده است. از سوی دیگر با توجه به ثبت رکورد 21.5 درصدی در بازار باز، شاخص نرخ سود بین بانکی پایین تراز این متغیر در بازار باز قرار گرفته است.
افزایش نرخ نیما در بازار رسمی و کاهش نرخ سود بین بانکی دو امتیازی است که بانک مرکزی برای کمک به رشد شاخص سهام به بورس تهران داده است.
بانک مرکزی دادگاهی را برگزار می کند که در آن نه متهم است نه شاکی، بلکه نقش یک قاضی را دارد. قضاوت برای تعیین نرخ سود بین بانکی که اکنون مهم ترین موضوع سیاست گذار در این نهاد است. تعارض منافع بورسی ها با نرخ تورم در تعیین این شاخص دوگانه ای است که بانک مرکزی را وادار به انتخابی مهم می کند. کاهش یا افزایش؟ تحلیلگران برای این انتخاب بانک مرکزی سه راهکار مهم را پیشنهاد می دهند.