آخرین اخبار نرخ سود بین بانکی

در هفته اول تیر ماه عملیات بازار باز به مرحله سیزدهم رسیده و در این مقطع در حدود 59 هزار و 890 میلیارد تومان پول درنهادهای مالی تزریق شد. کاهش تزریق هفتگی در بازار باز هم سو با رشد نرخ سود در این بازار ها بوده است. بانک مرکزی در این هقته نرخ سود را به 19.8 درصد رسانده که بیشترین نرخ سود در بازه شش ماهه بوده است.
نرخ سود بین بانکی در هفته اول تابستان 1401 به رکورد خود در شش ماه گذشته رسیده و در سطح 20.8 درصد به ثبت رسید. برخی معتقدند این رشد نرخ سودبین بانکی هم جهت با تغییرات نرخ سود دربازار باز بوده و درادامه سیاست ضدتورمی بانک مرکزی در هفته های اخیر رقم خورده است.
آمارها و شنیده ها از وضیعت بازار بین بانکی خبر از یک ناهماهنگی داشته است. شنیده ها می گویند نقدینگی در بازار بین بانکی رشد کرده و آمارها نشان می دهد نرخ سود بین بانکی در ادامه مسیر صعودی خود در هفته های گذشته به بالاترین سطح 5 ماهه رسیده است.
در هفته پنجم خرداد 1401 کاهش سطح عملیات در بازار باز همچنان تداوم داشته و به حداقل خود در سال جاری رسید. اتفاق مهم دیگر در این بازار رکوردزنی نرخ سود در این معاملات بوده که به قله شش ماهه رسیده است.
سیاست دولت و بانک مرکزی در سال جاری به نوعی تعمیق و رونق بازار اولیه بدهی است. این درحالی است که صالح آبادی اعلام کرده این اتفاق نباید باعث شود بانک ها اوراق خریداری شده در این معاملات را دربازار باز دوباره ریپو کنند. برخی این رفتارهای اخیر را به نوعی دور تورمی در جامعه می دانند که شاید هسته آن کمبود نقدینگی بانک ها باشد.
رفتار بانک مرکزی در هفته های اخیر مسیر انقباضی گرفته و در نهایت به جذب بیشتر پول از نهادهای مالی منجر شده است. از سوی دیگر نرخ سود بین بانکی همچنان در راس 5 ماهه قرارداشته و به سقف کریدور نزدیک شده است. تحلیلگران این رویداد را ناشی از سه عامل مهم می دانند.
در هفته ای که بانک مرکزی بسط در بازار باز را کاهش داده و معاملات بازار شبانه نیز جهش قابل توجهی داشته نرخ سود بین بانکی نیز مسیری صعودی را پیمود. طبق داده های بانک مرکزی این شاخص در سطح 20.57 درصد رسیده که بیشترین میزان در 5 ماه اخیر بوده است.
در هفته سوم خرداد ماه باوجود بسط بالای پول در بازار های بین بانکی اما خالص عملکرد بانک مرکزی نشان از تداوم سیاست انقباضی این نهاد در این معاملات داشته است. در همین رابطه خالص جذب پول در مجموع بازار باز و بازار شبانه به 12 هزارو 100 میلیارد تومان رسیده که درشش ماه اخیر بی سابقه بوده است.
روند نرخ سود بین بانکی در هفته دوم خرداد ماه نزولی شده و 0.04 واحد درصد افت پیدا کرد. روند پایین اعتبارات قاعده مند در هفته های اخیر علامتی بود که دور نمای کاهش نرخ بهره را در این هفته تصویر می کشید.
سطح معاملات در بازار بین بانکی در 4 هفته اخیر در کمتر از هزار همت ثبت شده است. بررسی خالص عملکرد بانک مرکزی در بازارهای مالی در کنار کاهش معاملات بازار بین بانکی و بازار باز نیز نشان می دهد بانک مرکزی رفتاری انقباضی را در داد وستد با بانک ها در سال جاری به ثبت رسانده است.