آخرین اخبار نمره صادرات مواد معدنی در شاخص پیچیدگی اقتصاد

اکوایران: رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در گزارشی نمره صادرات نفت و مواد معدنی در شاخص پیچیدگی اقتصادی را منفی 3 اعلام کرد. به گفته او درحال حاضر ، فروش نفت خام و مواد معدنی هیچ ارزش افزوده‌ای برای کشور ندارد.
۱