آخرین اخبار پیش بینی بورس فردا 23 شهریور 1401

اکوایران: اهالی بازار می‌گویند این احتمال وجود دارد که در هفته آینده شاهد چرخش بازار از سمت نمادهای کوچک به سمت نماد های بزرگ و شاخص ساز باشیم که البته با ترس از بحث بودجه سال 1402 این اتفاق با احتیاط کامل خواهد بود.
۱