آخرین اخبار کریدور دریایی ارسال کمک به غزه

اکوایران: کریدور دریایی اضطراری نشانه‌ای از ناامیدی عمیق در میان متحدان اسرائیل به دلیل شکست در جلوگیری از بحران انسانی در غزه است، جایی که عملیات نظامی آن علیه گروه شبه نظامی حماس زیرساخت‌های غیرنظامی را ویران کرده است.
۱