آخرین اخبار 10 شریک اول تجاری ایران

اکوایران: حجم تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماهه سال جاری بدون احتساب صادرات نفت خام و خدمات فنی و مهندسی به ۱04 میلیارد و 770 میلیون دلار رسید. براساس داد‌های، گمرک سهم 10 شریک اول ایران در این مدت برابر با 88 میلیارد دلار تن برآورد شده است.
۱