آخرین اخبار ابطال عضویت مرکز ملی

اکو ایران: عضویت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) در انجمن بین‌المللی اعتباربخشی (IAF) از 25 بهمن لغو شده است. نایب‌رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اعلام این خبر عنوان کرد که پرداخت نکردن حق عضویت از سوی ایران دلیل لغو عضویت از این مرکز بوده است.
۱