آخرین اخبار اجاره مسکن 1401

بررسی قیمت های اجاره در بازار مسکن نشان می دهد با فروکش کردن اوج تقاضا کمی قیمت ها در بازار منطقی تر شده است.
اجاره ها در مناطق شهری نسبت به سال قبل بیش از 50 درصد رشد داشته است.
اجاره مسکن در سال جاری به شدت افزایش پیدا کرده است.
در حالی که نرخ های عجیب اجاره مسکن تا مدتی پیش به مناطق مرکزی و بالای شهر محدود می شد، این پدیده به مناطق جنوبی شهر هم رسیده است.
افزایش اجاره بهای مسکن در تهران پدیده هایی در این بازار را به وجود آورد است که بی سابقه بوده است.
اکو ایران:آخرین داده های مرکز آمار درخصوص اجاره پاییز 1400 منتشر شده و طی آن تعداد معاملات در اجاره رتبه دوم را در 4 سال گذشته داشته است. بررسی تفکیکی مناطق نشان می دهد تورم نقطه ای اجاره در مناطق پایین تر تهران به مراتب بیشتر از بالاتر ها بوده است.
اکوایران :‌ برخی فعالان بازار مسکن معتقدند طرح اجاره دستوری به سرانجام طرح های گذشته منجر می شود و تنها تعداد اجاره های غیررسمی افزایش پیدا می کند.
بازار مسکن در ماه های اخیر روند تورم شدیدی داشته است و گزارش های اخیر نشان می دهد میانگین نرخ هر متر مسکن به 41 میلیون تومان رسیده است.
خرداد ماه امسال حاکی از اتفاقی بی سابقه در بازار مسکن تهران بود. رکوردزنی رشد قیمت در دوسال اخیر و بالاترین میزان معاملات از مرداد 97 تا کنون. برخی از کارشناسان معتقدند هم سویی این رکوردزنی ها می تواند در نتیجه هجوم سرمایه گذاران به معاملات مطمئن تر مسکن باشد که در نهایت قیمت را به مرز 40 ملیون تومان کشانده است.
در ماه های اخیر قیمت اجاره مسکن در تهران افزایش قابل توجهی داشته است.
۱ ۲