آخرین اخبار ادغام موسسات اعتباری

رسانه اکوایران از سومین موسسه اعتباری که رییس کل بانک مرکزی از انحلال آن سخن گفته مطلع شده است.
بانک مرکزی از ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی خبر داده و بر این اساس تمام ذینفعان این موسسه باید از روز شنبه 11 آذر برای استفاده از خدمات بانکی به بانک ملی مراجعه کنند.
۱