آخرین اخبار ارزش صادرات صنایع غذایی

اکوایران: ارزیابی ارزش صادرات صنایع غذایی در فاصله زمانی سال‌های 1396 تا پایان 1401 نشان از آن دارد که صادرات صنایع غذایی به لحاظ ارزشی افت معنی داری داشته و با این شرایط می‌توان گفت غذای ایرانی‌ها ارزان به سفره خارجی‌ها رسیده است.
​اکوایران: نوسان ارزش صادرات صنایع غذایی در 6 سال و نیم گذشته نشان می‌دهد روند رو به رشد ارزش صادرات این بخش درسال 1399 قطع شد و در سال 1400 این روند کاهش قابل توجهی را تجربه کرد.
۱