آخرین اخبار ارمنستان آذربایجان ایالات متحده

اکوایران: بسیاری از کارشناسان منطقه در این باره اجماع نظر دارند که روسیه به دنبال اقدامات خرابکارانه در قفقاز جنوبی است. طبیعتا یک درگیری منجمد در راستای منافع مسکو است، پس این کشور می‌تواند بر چالش‌های حل نشده ایروان و باکو تکیه بزند.
اکو ایران: در شرایط کنونی بلینکن دریافته که مسیر امریکا تنها راه مناسب برای تشویق ارمنستان برای برقراری صلح و محدود کردن همکاری با اتحاد روسیه و ایران است؛ تعاملی که برای منافع ایالات متحده تهدید است.
اکوایران: سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان گفت که این کشور و آذربایجان روز یکشنبه دور تازه ای از مذاکرات را برای عادی سازی روابط خود آغاز خواهند کرد.
۱