آخرین اخبار اساسنامه دوره پنجم

۰۶:۱۲
ناصر امانی درجلسه امروز شورای شهر نسبت به انتصاب برخی مدیران سازمان ها برخلاف اساسنامه طرح سوال کرد . او گفت انتصابات بر خلاف مصوبات سال ۹۳ بوده است و مدیران هیچ یک از شرایط مصوبه را ندارند و چرا هیچ لایحه ای پس از لغو این مصوبه به شورا ارسال نشده و انتصابات بر چه اساسی بوده است؟ ما کل اساسنامه های دوره پنجم را لغو کردیم و اگر شهردار می گفت که این بند در مدتی اجرا نشود، حتما شورا موافقت می کرد.
۱