آخرین اخبار استراتژی مدیریت

اکوایران: خودروسازان آمریکایی حتی باوجود تعرفه‌های وارداتی نتوانسته‌اند با چین در خودروهای برقی رقابت کنند. آنها در نهایت دریافته‌اند که باید در سیاست خود تغییر ایجاد کنند.
هر کسب و کار دارای قسمت های مختلفی است که باید همه آن ها به درستی مدیریت شوند. از همین رو یک مدیر کسب و کار باید تمامی همت خود را به کار ببندد تا همه بخش ها را به درستی پیش ببرد.
۱