آخرین اخبار اسرائیل آفریقای جنوبی

۰۵:۵۲
به دنبال شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری، این رژیم نیز مواردی را مطرح کرد و تلاش داشت تا خود را از تصمیم صادر شده تبرئه کند.
۰۴:۴۳
شکایت اخیر آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری که منجر به صدور دستور موقتی علیه این رژیم شد چه مواردی را شامل می‌شود؟
۱