آخرین اخبار اسنپ بک

یکی از چالش‌های بالقوه مذاکرات وین که احتمالاً به زودی بروز خواهد کرد، موضوع اسنپ‌بک به عنوان یکی از مفاد تحت یک برجام احیا شده و امکان سوء استفاده یکی از طرف‌های برجام از مفاد اسنپ بک در متن اصلی است.
۱