آخرین اخبار اشتغال استانی

اکوایران: در زمستان 1402 سهم کارکنان بخش عمومی از کل شاغلین در سن کار کشور، کاهش یافته است. استان «کهگیلویه و بویراحمد» بیشترین و «کرمان» کمترین سهم از کارکنان دولت را به خود اختصاص داده‌است.
اکوایران: شواهد آماری نشان می‌دهد که در زمستان 1402 سهم اشتغال مردان در بخش صنعت بیشتر شده است. این سهم در هشت استان نظیر آذربایجان غربی، کرمانشاه، هرمزگان و کردستان کمتر از 30 درصد گزارش شده و به پایین‌ترین سطوح دست یافته است. از میان این استان‌ها، هفت مورد در نواحی مرزی کشور قرار داشته‌اند.
اکوایران: در پاییز امسال از هر 100 فرد شاغل در مناطق روستایی کل کشور، بالغ بر 40 نفر مشغول فعالیت در بخش کشاورزی بوده اند. استان کرمان بیشترین و استان تهران کمترین سطح اشتغال روستاییان در بخش کشاورزی را طی پاییز امسال داشته‌اند.
اکوایران: بیشترین نسبت اشتغال در پاییز 1402 برای استان زنجان و کمترین آن برای استان کهگیلویه و بویر احمد بوده است. همچنین تغییرات این نسبت در یک سال گذشته حاکی از کاهش این نسبت در 12 استان است.
اکوایران: بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز 1402 در استان زنجان بوده است که 49.8 درصد از جمعیت در سن کار آن در بازار کار فعال بوده‌اند. کمترین نرخ نیز برابر با 31.1 درصد مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد بوده است. همچنین از پاییز سال گذشته تا پاییز امسال میزان مشارکت اقتصادی در 13 استان کاهش یافته است.
اکوایران، در تابستان 1402 استان زنجان بالاترین سطح نسبت اشتغال را به نام خود ثبت کرده است. همچنین، بیش‌ترین بهبود صورت‌گرفته در نسبت اشتغال نسبت به تابستان سال گذشته متعلق به استان هرمزگان است. بیش‌ترین کاهش نرخ بیکاری نیز در همین استان دیده شده است.
وضعیت بازار کار استان ها چگونه است؟
۱