آخرین اخبار اعتبارگیری قاعده مند

اکوایران: مطالعات نشان می‌دهد نرخ بهره بازار بین بانکی برخلاف روند نزولی خود از ابتدای سال جاری، در هفته گذشته افزایش پیدا کرده و معادل 23.56 درصد به ثبت رسیده است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد نه تنها در هفته گذشته تمامی تقاضای بانک‌ها در بازار باز تامین مالی شده، بلکه میزان اعتبارگیری قاعده‌مند شبکه بانکی نیز برای دومین هفته متوالی افزایش یافته است.
اکوایران: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون گستره اجرای عملیات بازار باز در حدود 200 همت تثبیت شده است. این درحالیست که میزان اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از حدود 135 همت کاهش یافته و به حدود 4 همت در هفته اخیر رسیده است.
اکوایران: آمارهای بانک مرکزی از روند تغییرات نرخ بهره بین بانکی حاکی از ادامه مسیر این متغیر در کانال 23.5 درصد برای سومین هفته متوالی است.
اکوایران: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد برای دومین هفته متوالی میزان تزریق در بازار باز بیش از 200 همت صورت گرفت و این موضوع با کاهش اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها همراه شد.
اکوایران: آمارها حاکی از تزریق 197 همت اعتبار در بازار باز و بیش از 134 همت اعتبارگیری قاعده‌مند طی آخرین هفته 1402 هستند. بر اساس بررسی‌ها ارقام به ثبت رسیده این دو کانال اجرای سیاست پولی، قله تاریخی به شمار می‌روند.
اکوایران: بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد علی‌رغم افزایش تزریق اعتبار در دو بازار باز و اعتباردهی قاعده‌مند توسط بانک مرکزی، نرخ بهره بازار بین بانکی در سقف 4 ماهه خود قرار گرفته است.
اکو ایران: ارزش اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی رکورد بی‌سابقه‌ی 114 همتی را ثبت کرده است. این موضوع در کنار ارزش سفارش‌های ارسال شده می‌تواند حاکی از این باشد که با نزدیکی به پایان سال کمبود نقدینگی بانک‌ها شدت گرفته است.
اکوایران: آمارها نشان می‌دهد در هفته اخیر نیز مانند چند هفته گذشته، شکاف عرضه و تقاضا بانک‌ها در بازار باز افزایش یافته و حجم اعتبارگیری قاعده‌مند آن‌ها نیز پی در پی درحال فتح قله‌های پیشین است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود تنگنای نقدینگی در بانک‌ها، برخلاف دستور رئیس جمهور بنظر نمی‌رسد تا انتهای سال جاری نیز صف تسهیلات ازدواج به صفر برسد.