آخرین اخبار افت بهره وری نیروی سرمایه

اکوایران: در یک دهه اخیر در اقتصاد ایران به طور تقریبی رشد شاخص بهره‌وری سرمایه بالاتر از رشد بهره‌وری نیروی کار بوده است. آمارها نشان می‌دهد شاخص بهره‌وری سرمایه طی یک دهه اخیر بطور متوسط سالانه 8.6 درصد کاهش یافته و شاخص بهره‌وری نیروی کار نیز طی مدت مذکور بطور متوسط سالانه 5.6 درصد کاهش پیدا کرده است.
۱