پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • آمریکا در معرض تجزیه اقتصادی

    استیو فوربز، مدیرعامل گروه رسانه‌ ای فوربز با انتقاد از قوانین افزایش مالیات دولت بایدن و اعضای دموکرات کنگره، معتقد است این سیاست‌ ها راه به جایی نخواهند برد و اتفاقا نتیجه عکس خواهند داد.

    ۰ مشاهده ۰۲:۳۸
۱