آخرین اخبار اقتصاد 1401

علی رغم کاهش 180 هزار نفری اشتغال در بخش کشاورزی، نرخ بیکاری در مناطق روستایی کشور حدود یک درصد در پاییز امسال کاهش یافته است. این رخداد کم سابقه تلقی می شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچه به گروه های سنی جوان تر نزدیک می شویم نرخ بیکاری با سرعت بیشتری در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته کاهش یافته است. همچنین سرعت کاهش بیکاری در زنان جوانان بیش از مردان بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم ماهانه دی ماه در استان سیستان و بلوچستان بالغ بر 5.5 درصد به ثبت رسیده، این نرخ بالاترین تورم ماهانه در میان تمامی استان های کشور به حساب می آید.
برخی بدشان نمی‌آید اعتراض های اجتماعی را مقصر وضعیت بد کنونی اقتصاد معرفی کنند، هر چند که نا اطمینانی های سیاسی می‌تواند اقتصاد را دچار اختلال کند اما بررسی روند ها نشان می دهد صدای هشدار متغیر ها مدت ها قبل از اعتراضات در اقتصاد ایران به صدا در آمده بود.
بررسی ها نشان می دهد رشد اقتصادی بخش ها در تابستان امسال به طور کلی نسبت به تابستان سال 99 بهبود یافته، اما نسبت به تابستان سال گذشته این گزاره صادق نیست.
اکوایران: تورم ماهانه دهک دهم که پر درآمدترین گروه جامعه به حساب می‌آید در آذر ماه 3.3 درصد برآورد شده، این در حالیست که تورم دهک اول در همین ماه به یک درصد هم نمی‌رسد.
بررسی ها نشان می دهد تورم ماهانه آذر در مناطق شهری کشور 2.1 درصد برآورد شده است. این در حالیست که به علت صفر بودن تورم خوراکی ها در آذر، تورم ماهانه مناطق روستایی حدود یک درصد به ثبت رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد علی‌رغم فراز و فرود رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن در چند فصل گذشته، اما در تابستان این بخش برای نهمین فصل متوالی رشد مثبت را به ثبت رسانده است.
سهم بخش صنایع، معادن و نفت از حجم اقتصاد ایران در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته افزایش یافته است. در عین حال سهم بخش های خدمات و کشاورزی از کیک اقتصاد کشور کاهش یافته است.
بررسی ها نشان می دهد بخش صنایع و معادن بیشترین اثر گذاری در رشد اقتصادی 2.5 درصدی تابستان داشته، بخش کشاورزی نیز نه تنها به رشد کمکی نکرده بلکه باعث پایین تر آمدن آن نیز شده است.