آخرین اخبار اقتصاد پاکستان

۰۰:۵۳
سیلی که در اثر باران‌های موسمی سال گذشته در پاکستان به راه افتاد، این کشور را در یک بحران اقتصادی فرو برده است.
اقتصاد کشور همسایه، پاکستان در میان بحران های اقتصادی متععدی است.
۱