آخرین اخبار اوراق مالی

اکوایران: در رابطه با بدهی‌های دولت و نسبت‌های آن‌ها گاهی گزاره‌هایی مطرح می‌شود که ممکن است وابسته به شرایط و متغیرهای اقتصادی، لزوما اعتبار کافی نداشته باشند. در این گزارش برخی از این انگاره‌ها مورد بررسی قرار گرفته است و صحت‌سنجی شده‌اند.
اکوایران: با بررسی وضعیت ابزارهای اصلی سیاست پولی توسط بانک مرکزی در زمستان 1402، در پیش گرفتن روند کاهشی نرخ بهره تا انتهای سال جاری تقریبا دور از ذهن بنظر می‌رسد.
اکوایران: گزارش‌های منتشر شده از بانک مرکزی نشان می‌دهد بیش از 10 هزار میلیارد تومان اوراق در هفته گذشته منتشر شده که کمتر از 10 درصد آن به فروش رسیده است.
اکوایران: آمارهای منتشر شده از وزارت اقتصاد نشان می‌دهد در مجموع 809 میلیارد تومان اوراق مشارکت دولتی در هفته منتهی به 27 دی فروخته شده است که در مقایسه با هفته‌های اخیر رقم پایینتری به شمار می‌آید.
اکوایران: بر اساس داده‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مشاهده می‌شود هزینه‌های ناشی از فعالیت دولت در بازار اوراق مشارکت نقدی بسیار بیشتر از درآمدهایش در این بازار بوده و کسری 80 هزار میلیارد تومانی در این بازار را رقم زده است.
اکوایران: بررسی‌ها از حجم اوراق فروخته شده دولتی تا نیمه آذر در سه سال گذشته، حاکی از حضور کمرنگ‌تر بانک‌ها در سال جاری و همچنین رشد نکردن حجم اوراق فروخته شده همگام با تورم است که مسئله کنترل هزینه و بدهی‌های دولت را بیش از پیش مطرح می‌کند.
اکوایران: بر اساس گزارش‌های منتشر شده، میانگین وزنی نرخ بهره اوراق فروخته شده در هفته گذشته، به بالاترین میزان خود در سال جاری رسیده است.
۱