آخرین اخبار بازار شبانه 1401

در هفته پنجم خرداد 1401 کاهش سطح عملیات در بازار باز همچنان تداوم داشته و به حداقل خود در سال جاری رسید. اتفاق مهم دیگر در این بازار رکوردزنی نرخ سود در این معاملات بوده که به قله شش ماهه رسیده است.
بانک مرکزی در هفته دوم خرداد امسال، 74 هزار و 800 میلیارد تومان اوراق بدهی در بازار باز منتشر شده که نسبت به هفته قبل تغییر چندانی نداشته است. مهم ترین اتفاق در این بازار رشد نرخ سود در بازار باز بوده که در حدود 19.10 درصد بوده است. بالاترین نرخ سود در 15 هفته گذشته.
۱