آخرین اخبار بازار صادراتی

اکوایران: شاخص تولید شرکت‌های صادرات محور پس از 22 ماه در مردادماه مثبت شد. براساس ارزیابی‌ها روند تولید این شرکت‌ها که کمتر به صادرات اتکا داشتند در اردیبهشت‌ماه منفی بود؛ اما این اختلاف از خردادماه کمتر شد و در مردادماه افت شاخص تولید شرکت‌های صادرات محور به بالاترین رقم خود رسید.
۵۵:۴۰
عراق را می توان یکی از بازارهای استراتژیک و مهم به لحاظ سیاسی و اقتصادی برای ایران دانست؛ بازاری که در سال‌های اخیر پایگاه صادراتی ایران محسوب می شده است.
اکوایران: ازرهای صادراتی را می توان یکی از معیارهای رشد تولید در صنایع صادرات محور دانست؛ به همین دلیل تغییر فرآیندها و رویه های صادراتی و گسترده یا محدود شدن بازار صادراتی از جمله عواملی است که می تواند تغییراتی در تولید را شکل دهد.
۱