آخرین اخبار بازار محصولات پلیمری

۰۲:۱۵
بازار محصولات پلیمری در طول هفته ای که گذشت شاهد رشد ارزش معاملات به محدوده 3 هزار و 716 میلیارد تومان بود. با این حال در هفته ای که گذشت، افت 8 هزار تنی تقاضا نسبت به هفته ماقبل، آن را به سطح 104 هزار و 604 تن رساند، تقاضا با افزایش نزدیک به 6 هزار تن در مقایسه با هفته منتهی به 17 شهریور به میزان 92 هزار و 528 تن ثبت شد و همین امر توانست نسبت معاملات از کل عرضه های انجام شده را به بیش از 88…
۱