آخرین اخبار بازار کار 1401

بررسی ها نشان می دهد بالغ بر 3 میلیون و 370 هزار نفر که در تابستان سال گذشته دارای شغل بوده، در تابستان امسال یا بیکار شده و یا از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده اند.
بررسی ها نشان می دهد میان کمترین و بیشترین نرخ بیکاری به ثبت رسیده در تابستان امسال میان استان ها، بالغ بر 17 درصد اختلاف وجود دارد. این امر نشان از عدم تعادل بازار کار و اشتغال میان استان های ایران دارد.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از وضعیت اشتغال؛ نرخ بیکاری جوانان در بازه سنی 18 تا 35 سال در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته بالغ بر یک درصد افزایش داشته است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد اشتغال ناقص در اقتصاد ایران در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته تغییر محسوسی نداشته، این درحالیست که همین شاخص برای زنان نسبت به بهار 1400 وخیم‌تر شده است.
بررسی ها نشان می دهد نسبت اشتغال از بالای 40 درصد در طی سه سال گذشته در بهار امسال به حدود 37 درصد رسیده است.
داد های بازار کار نشان می دهد که جریان زیادی از نیروی کار از بخش صنعت به سوی بخش خدمات روانه شده اند.
100 هزار شفل در فصل بهار از دست رفت.
۱