آخرین اخبار بانک تجارت

۰۲:۱۳
انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی بیشتر شبیه رفع تکلیف بود اما در این میان حضور فولادی ها در میان لیست بانک های ملی، صادرات و تجارت از نکات جالب این اقدام دولت در راستای شفاف سازی است.
اکوایران: در روز شنبه مجمع 2 نماد وبملت و وتجارت برگزار می‌شود. سهامداران دو نماد بانکی بزرگ بورس، وبملت (بانک ملت) و وتجارت (بانک تجارت) اعضای جدید هیئت مدیره را انتخاب خواهند کرد.
۰۲:۳۱
از اواسط سال گذشته امکان دریافت وام برای سهام داران سهام عدالت با مراجعه به دوبانک تجارت و ملی فراهم شد که البته این وام نقدی نیست و از طریق کارت اعتباری در اختیار سهام داران قرار می گرفت.
۱