آخرین اخبار بخش خدمات

اکو ایران: مرکز آمار اعلام کرده که در دی ماه 1402 تورم ماهانه تولیدکننده بخش خدمات 2 درصد و تورم نقطه به نقطه آن 44.8 درصد بوده است.
اکو ایران: سهم بخش خدمات از کیک اقتصاد و سهم اشتغال نیروی کار در این بخش چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ این گزارش نشان می‌دهد که سهم تعداد شاغلین در بخش خدمات با سرعت کمتری نسبت به سهم ارزش افزوده این بخش از کیک اقتصاد رشد کرده است.
اکو ایران: رشد فعالیت‌های خدماتی در پاییز امسال برابر با 4.6 درصد بوده و این فعالیت‌ها نیمی از کل رشد اقتصادی را داشته‌اند. در میان 6 زیرگروه‌ این بخش نکته قابل توجه افت تولید ارزش افزوده در خدمات واسطه‌گری مالی و عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران در یک سال گذشته است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد از پاییز ۱۴۰۱ تا پاییز ۱۴۰۲ بهره‌وری در بخش خدمات اقتصاد بهبود یافته است.
اکوایران: بررسی‌ آمارهای رشد اقتصادی پاییز امسال نشان می‌دهد بخش «نفت» و «خدمات» بیشترین تاثیر را بر ایجاد رشد اقتصادی این فصل اقتصاد داشته‌اند.
اکو ایران: در سال‌های اخیر سهم بخش خدمات از کیک اقتصاد ایران رشد و سهم بخش صنعت افت کرده است. همچنین بخش کشاورزی به کمترین سهم خود در 14 سال اخیر رسیده است.
اکو ایران: بررسی سهم بخش خدمات و زیرگروه‌های آن در تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد سهم کل بخش خدمات در ارزش افزوده کل کشور برابر با 54.7 درصد بوده که در میان زیرگروه‌های آن کرایه و خدمات کسب و کار بیشترین سهم را داشته است. همچنین سهم کل بخش خدمات نسبت به پاییز سال گذشته 0.3 واحد افت کرده که این افت در 3 زیرگروه آن نیز دیده می‌شود.
اکوایران: ارزیابی پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد نمره شاخص محیط کسب‌وکار کشور در پاییز 1402 به 5.98 رسید (نمره بدترین ارزیابی 10 است) که اندکی بهبود نسبت به فصل تابستان داشته است.
اکوایران: در 27 استان کشور، خدمات بیشترین سهم اشتغال مردان را به خود اختصاص داده است. در مقابل، در برخی از استان‌ها خدمات سهم کمتری از اشتغال مردان را به خود اختصاص داده، است. در این استان‌ها، کشاورزی و صنعت بیش‌ترین سهم را از اشتغال مردان را به نام خود ثبت کرده‌اند.
اکوایران: مقایسه سهم زنان از اشتغال در 3 بخش اصلی اقتصاد نشان می‌دهد که از پاییز سال 1388 تا پاییز سال 1402، سهم زنان از اشتغال در بخش کشاورزی اُفت کرده است. در مقابل، سهم این گروه از اشتغال بخش «خدمات» با رشد چشم‌گیری مواجه شده است.
۱ ۲