آخرین اخبار بدنه اتومبیل

اکوایران: بررسی عملکرد بیمه «بدنه اتومبیل» از ابتدای سال 1402 نشان می‌دهد نسبت خسارت در این رشته صعودی بوده و نسبت به سال 1401 افزایش قابل توجهی داشته است.
اکوایران: آمارها نشان می‌دهد بالاترین نسبت خسارت در صنعت بیمه مربوط به بدنه خودرو است. سه رشته‌ بدنه اتومبیل (با 78 درصد) درمان (با 64.1 درصد) و شخص ثالث-مازاد (با 61.1) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه در 9ماهه نخست امسال داشتند.
۱