آخرین اخبار بدهی بانک ها به بانک مرکزی

اکوایران: نرخ رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر از کانال 20 درصد کمتر نشده و حتی در برهه‌‌ای از کانال 40 درصد فراتر رفته است. اقتصاددانان نظرات مختلفی در واکنش بانک مرکزی به نرخ رشد نقدینگی ارائه داده‌اند.
اکو ایران: بدهی دولت به بانک مرکزی از ابتدای زمستان 1402 رشد زیادی داشته است. به طوری که سهم این بدهی‌ها از پایه پولی با افزایش قابل توجهی به 37.2 درصد در بهمن ماه رسیده است. موضوعی که می‌تواند تبعات تورمی در پی داشته باشد.
اکو ایران: آخرین گزارش بانک مرکزی از جزئیات آمار بخش پولی و بانکی نشان می‌دهد که در دی ماه 1402 بیشترین سهم از پایه پولی برای خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. همچنین رشد نقطه به نقطه دارایی‌های خارجی نیز منفی بوده است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد در فروردین 1402 رشد پایه پولی حدود 45 درصد بوده است که در این میان بیش از 4 درصد آن ناشی از اجرای سیاست پولی توسط بانک مرکزی رقم خورده است.
اکوایران: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل اصلی رشد پایه پولی در تیر ماه امسال بوده است، اما بررسی آمارها از ابتدای سال جاری نشان از یک تغییر اساسی دارد که می‌تواند دولت را به صدر علل اساسی رشد 7.1 درصدی پایه پولی در چهار ماه نخست امسال برساند.
اکوایران: طی سه سال اخیر خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با فراز وفرودهای زیادی همراه بوده اما خالص بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری در حال افزایش بوده و روند مستمر آن کاهشی محسوسی نداشته است. این در حالی است که بدهی بانک مرکزی به دولت تا فروردین 133 همت بوده است.
اکوایران: طبق داده های اخیر مرکز آمار ایران، کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در 5 ماه نخست امسال حدودا 34 درصد بیشتر شده و به 738 همت در مرداد 1402 رسیده است.
اکوایران: از 100 درصد علت اصلی رشد پایه پولی در پایان فروردین ماه سال گذشته، تنها حدود 19 درصد علت به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برمی‌گشت اما این سهم در فروردین امسال به طرز سوال برانگیزی به بیش از 77 درصد علت رشد پایه پولی رسیده است.
اکوایران: چاپ پول بانک مرکزی در 1401، دومین رکورد 10 ساله را ثبت کرده است. رشد بی‌سابقه پایه پولی در اسفند 1401 یکی از مهمترین تهدیدات تورمی به شمار می‌رود که عامل مهم آن در این مقطع بدهی بانک‌ها بوده است. طبق آمار بانک مرکزی، رشد بدهی بانکی از مرز 160 درصد عبور کرده است.
اکوایران: دولت در سال گذشته 204 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده است که حدود 92 هزار میلیارد تومان در اسفندماه بوده است. دولت تلاش داشت تا قبل از پایان سال 1401 حجم کمتری از اوراق را منتشر کند تا از تعداد سررسیدها کمتر باشد، از ابتدای سال تا بهمن‌ماه می‌توان گفت تقریباً این مهم عملی شد؛ اما دولت در اسفندماه موفق عمل نکرد و قسمتی از آن را از طریق سیستم بانکی تأمین کرد.