آخرین اخبار بررسی بنیادی

سهام شرکت سیمان دورود (سدور) که در بازار دوم بورس تهران مورد دادوستد قرار می‌گیرد در حال حاضر ارزش بازاری حدود 916 میلیاردتومانی دارد. این نماد در مالکیت 33 درصدی سیمان خوزستان قرار دارد و نماد حدود 45 درصد از سهم‌های این شرکت به‌صورت شناور در اختیار بازار برای دادوستد قرار گرفته است.
۱