آخرین اخبار بهرام شکوری

۰۳:۲۴
در سومین روز همایش و نمایشگاه کرمان آیدکس ۲۰۲۴ پنلی به عنوان «صنعت مس و توسعه زنجیره» با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.
۱۵:۰۷
بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به خطراتی که بخش معدن را تهدید می کند، گفت: بزرگترین تهدید برای بخش معدن امروز دولت و مجلس هستند. اگر با همین دست فرمان پیش بروند و به کمک بخش خصوصی نیایند، امیدی نخواهد بود.
۰۴:۰۷
بهرام شکوری رییس انجمن سنگ ایران بیان کرد: میانگین استخراج مواد معدنی در دنیا بین 3 تا 5 درصد ذخایر است اما این عدد در کشور ما کمتر از نیم درصد است. در حوزه سنگ های تزئینی این عدد در دنیا 2 درصد اما در ایران این عدد بسیار کمتر از نیم درصد است.
۰۱:۳۴
بهرام شکوری رییس انجمن سنگ ایران با اشاره به سیاست گذاری های دولت در بخش معدن و به ویژه حوزه سنگ گفت: بخشی از این سیاستگذاری ها به عوارض سنگینی بر می گردد که برای سنگ وضع شد. در همان زمان با ابلاغ این تصمیم ترکیه در نمایشگاه شیامی جشن گرفت.
۰۲:۵۶
۲۰:۴۲
صادرات سنگ ایران، با ذخایر 3 میلیارد تنی تا 300 سال آینده میتواند مورد بهره برداری قرار گیرد و به عنوان یک منبع جدید ارزآوری غیرنفتی کشور عمل کند. این در حالی است که تصمیمات وزارت صمت در سال‌های اخیر، جایگاه ایران را در بازارهای صادراتی به رقیبان، به خصوص ترکیه واگذار کرده است.
۱۷:۴۳
بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در دومین همایش توسعه پایدار در صنعت معدنکاری اظهار کرد: تفسیر نادرست از مسئولیت های اجتماعی از سوی مسئولان چالش های زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می کند. به گفته او باید تلاش کنیم تا با کمترین خسارت معدنکاری انجام شود و با افزایش بهره‌وری، در نهایت جامعه نیز منتفع شود.
۰۹:۱۴
تلاش دوباره برای وضع عوارض صادراتی از سوی دولت باعث شد تا معدنی ها به دنبال راهکاری برای توقف این دستور باشند زیرا معتقدند در شرایط فعلی، اخذ عوارض صادراتی می تواند منجر به توقف فعالیت های معدنی شود.
۰۵:۰۵
بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در نشست عارضه یابی فرسودگی ماشین‌آلات معدنی اظهار کرد: در وزارت صمت از تولیدکننده داخلی حمایت می شود، مگر ما معدنی ها تولیدکننده اجنبی هستیم؟
۰۱:۵۵:۱۳
تامین ماشین آلات معدن از مهمترین چالش های معادن است که با وجود رفع برخی ممنوعیت ها در واردات هنوز ناوگان این بخش فرسوده است که تاثیر مستقیم بر میزان تولید و اشتغالزایی دارد.