آخرین اخبار بهره وری سرمایه

اکوایران: در یک دهه اخیر در اقتصاد ایران به طور تقریبی رشد شاخص بهره‌وری سرمایه بالاتر از رشد بهره‌وری نیروی کار بوده است. آمارها نشان می‌دهد شاخص بهره‌وری سرمایه طی یک دهه اخیر بطور متوسط سالانه 8.6 درصد کاهش یافته و شاخص بهره‌وری نیروی کار نیز طی مدت مذکور بطور متوسط سالانه 5.6 درصد کاهش پیدا کرده است.
بررسی ها نشان می دهد شاخص بهره وری اقتصاد ایران در سال 99 نسبت به سال 90 بالغ بر 11 درصد کاهش یافته است.
علی رغم بهبود نسبی بهره وری سرمایه در سال 99، هنوز این شاخص نسبت به سال های میانی دهه 90 با اختلاف پایین تر است.
۱