آخرین اخبار بیکاری جوانان

اکوایران: بررسی بازار کار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد نرخ بیکاری برای تمامی گروه‌های سنی و همچنین فارغ‌التحصیلان کاهشی بوده است.
اکوایران: شواهد آماری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در میان گروه‌های سنی مختلف یکسان نیست. روایت آمارها دال بر این حقیقت است که نرخ بیکاری با افزایش سن پایین‌تر آمده است.
اکوایران، شواهد آماری نشان می‌دهد نرخ بیکاری زنان 15 تا 24 ساله کل کشور در زمستان 1402نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل بیشتر شده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که این نرخ در لرستان به طور عجیبی با رشد 218 درصدی مواجه شده و به 86.2 درصد رسیده است.
اکوایران، در زمستان 1402 نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در کل کشور کمتر شده است. «کرمانشاه» با ثبت نرخ بیکاری بالغ بر 40 درصدی بیشترین شمار بیکاران جوان را به خود اختصاص داده است. در «قزوین» نیز این رقم 10.5 درصد گزارش شده که کمترین میزان بیکاری جوانان در میان 31 استان در زمستان 1402 بود.
اکو ایران: نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در فصل زمستان 1402 به 22.5 درصد رسیده که کمترین میزان آن در زمستان 8 سال گذشته بوده است.
اکو ایران: چه در میان زنان و چه در میان مردان بیشترین نرخ بیکاری مربوط به 15 تا 24 ساله‌هاست. همچنین در دوره جوانی و میانسالی، بیکاری زنان بیشتری از مردان است، در حالیکه در دوره کهنسالی بیکاری مردان بیش از زنان است.
اکوایران: شواهد آماری نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان در بازه سال‌های 88 تا 89 بالاترین سطوح خود را به ثبت رسانده است. در مقابل جوانان بیکار 15 تا 24 ساله در سال 1401، کمترین سطح نرخ بیکاری را تجربه کرده اند. اما آیا این کاهش خبر از بهبود بازار کار در این دوره می دهد؟
اکو ایران: در پاییز 1402 بیشترین نرخ بیکاری جمعیت جوان کشور در استان چهار محال و بختیاری، بوشهر، کرمان و هرمزگان و کمترین آن در استان تهران بوده است. همچنین در یک سال گذشته نرخ بیکاری جوانان در 15 استان کشور افزایش یافته است.
اکوایران: هرچند نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 ساله در انتهای پاییز سال جاری 14.4 درصد ثبت شده اما توزیع بیکاری در استان‌های مختلف یکسان نبوده و نرخ بیکاری جوانان در 15 استان رو به وخامت نهاده است.
اکوایران: از بهار سال 97 تا پاییز سال جاری، همواره نرخ بیکاری جوانان بیش‌تر از 2 برابر نرخ بیکاری کل کشور بوده است. در چنین شرایطی گفته می‌شود بیکاری در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.