آخرین اخبار تجارت کشور

اکوایران: حجم تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماهه سال جاری بدون احتساب صادرات نفت خام و خدمات فنی و مهندسی به ۱04 میلیارد و 770 میلیون دلار رسید. براساس داد‌های، گمرک سهم 10 شریک اول ایران در این مدت برابر با 88 میلیارد دلار تن برآورد شده است.
اکوایران: عملکرد ۱۰۰ صادرکننده و واردکننده اول کشور از سوی گمرک اعلام شد. براساس داده‌های اعلام شده سهم این کشورها از مجموع صادرات غیر‌نفتی در 10 ماه منتهی سال جاری 60 درصدی بوده است.
اکوایران: حجم تجارت خارجی کشور در 11 ماه سال جاری از مرز 100 میلیارد دلار عبور کرد. دادهای گمرک همچنین نشان از آن دارد که مدت زمان مورد بررسی درآمد ارزی کشور به مرز 49 میلیارد دلار رسیده است.
۱