آخرین اخبار تحریم های اقتصادی

رفع تحریم‌ها باید منجر به یک رشد غیر تورمی در اقتصاد ایران شود، اما اگر این موضوع در نظام حکمرانی کشور بخوبی مدیریت نشود ممکن است مجدداً همان شرایطی را که در سال‌های بعد از برجام به وجود آمد و نتوانستیم از فرصت‌ها استفاده کنیم تکرار شود.
در حالی که مذاکرات بر سر احیای برجام میان غرب و ایران در شهر وین در جریان است، ممکن است پیشرفت در مذاکرات از یک ناحیه دور از انتظار حاصل شود: کشورهای عرب خلیج فارس.
۲۵:۱۹
این روزها آمار پولی منتظر شده ناامیدکننده هستند. تورم ماهانه از ۲ درصد در بهار به ۳ درصد در تابستان رسیده است.
۰۷:۳۶
در «سفردر زمان» هفته‌ای که گذشت به بیش از ۱۰۰ سال پیش سفر کردیم و همچنین به یک‌سال پیش.
۱