آخرین اخبار تحلیل بنیادی پتایر

اکوایران: شرکت ایران تایر در شهریور ماه امسال با 194 میلیارد تومان فروش، درآمد عملیاتی شش ماهه امسال خود را به هزار و 242 میلیارد تومان رساند که 37 درصد بیشتر از درآمدزایی مدت مشابه در سال قبل بوده است.
۱