آخرین اخبار تحولات منطقه

۰۴:۰۴
اسرائیل پای ایران را به مناقشات باز کرد. بعد از توقیف کشتی اسرائیلی، دفتر نخست وزیر این رژیم، رسما از دخالت ایران در این ماجرا خبر داد. اخبار امروز در حوزه تحولات منطقه نیز هشدار بی‌سابقه بایدن به اسرائیل را روایت می‌کند.
۰۲:۳۳
فقط پنجاه سال پیش، امارات متحده عربی دهکده ای فقیر بود اما امروز به یکی از قطب های اقتصادی در جهان و به کشوری اثرگذار در روند تحولات منطقه‌‌ای و جهانی تبدیل شده است.
۰۰:۳۶
محمدجواد قهرمانی، پژوهشگر مسائل چین معتقد است وقتی روابط چین با کشورهای منطقه توسعه پیدا می‌کند، این کشورها از ابزارهای مناسب با هدف اینکه روایت خود را از تحولات منطقه مسلط کنند، برخوردار می‌شوند.
۰۲:۴۴
چرا مقتدی صدر حامیانش را به خیابان‌ها فراخواند و به اصطلاح اردوکشی خیابانی راه انداخت.
۰۲:۵۴
سهم بندی قدرت در عراق بعد از سال 2003، این کشور را بیش از پیش دچار مشکل و فساد اداری کرده است.
۱