آخرین اخبار تخریب غیراصولی

اکوایران: عملکرد شهرداری تهران در دوره جدید، نه‌تنها بی‌حاشیه و کم‌حاشیه نبوده بلکه پرحاشیه بوده است؛ اما مهمتر از حواشی، نگرانی کارشناسان برای آینده پایتخت و ساکنان آن، در پی ضعف‌های این عملکرد است که یکی از نمودهای عینی و تلخ آن در تخریب غیراصولی ساختمان در منطقه 19 دیده شد.
۱