آخرین اخبار تراکنش اینترنتی

اکوایران: در نیمه زمستان سال 1401 حجم تراکنش‌های شاپرک از مرز 900 همت عبور کرد. مقایسه داده‌های دو سال گذشته نشان می‌دهد رشد نقطه‌ای ثبت شده در بهمن 1401 بیشترین افزایش در سال گذشته محسوب شده که به باور برخی می‌تواند ریشه در رشد تورم و افزایش تقاضا داشته باشد.
اکوایران: در طول یکسال گذشته استان تهران و ایلام برخلاف یکدیگر در حوزه تراکنش‌های اینترنتی و فروش در پایانه‌های فروشگاهی رفتار کردند. در یازده ماهه 1401 درحالی که تهران صدرنشینی را تجربه کرده است. ایلام در رتبه آخر قرار گرفته است.
در اولین ماه زمستانی 1401، تعداد تراکنش های شاپرک، به کف هشت ماهه رسیده است. این در حالی است که حجم تعداد تراکنش به لحاظ مبلغ روندی صعودی داشته و در نهایت منجر به رکوردزنی در ارزش سرانه تراکنش های شاپرک شده است.
سامانه شاپرک آخرین اطلاعات مربوط به تراکنش های اینترنتی را به روز کرد. کدام استان ها در مهرماه که با اختلال اینترنت همراه بود بیشترین ضرر را کردند؟
اکوایران: روند تراکنش‌های اینترنتی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سامانه شاپرک نشان می‌دهد تعداد تراکنش‌ها در مهر ماه افت 12 درصدی داشته و در آبان نیز 4 درصد کمتر از پایان تابستان بوده است. بررسی‌های استانی نشان می‌دهد این شاخص در استان کردستان رکورددار افت بوده و در آبان ماه 44 درصد ریزش داشته است.
در بررسی سامانه شاپرک در آخرین ماه تابستانی کشور مشاهده می شود مبلغ کل تراکنش ها به 720 همت رسیده است. تفکیک آماری در این بخش نشان می دهد سهم خرید از تراکنش های کارت های الکترونیکی کاهشی شده و در مقابل سهم پرداخت قبوض و کارت ها مسیری صعودی داشته است.
۱