آخرین اخبار ترک تشریفات

اکوایران : دلیل افزایش قرار دادهای ترک تشریفات ، میزان درآمد شهرداری از محل تخفیف 40 درصدی در سال 1401 وامکان نظرسنجی پروژه های فرا منطقه ای در طرح من شهردارم درنشست خبری کمیسیون برنامه و بودجه از سوی اکوایران مطرح شد که اعضای این کمیسیون به آن پاسخ دادند .
اکوایران : براساس اطلاعات قراردادهای هزینه ای منتشر شده در سامانه شفافیت ما شاهد آن هستیم که در سال 1401 تعداد 321 قرارداد با رقمی بالغ بر 7 هزار و657 میلیارد تومان از طریق ترک تشریفات منعقد شده است،رقمی که در مقایسه با عملکرد مدیریت شهری دوره پنجم در سال 1399 چیزی بالغ بر 125 درصد افزایش داشته است.
اکوایران :‌بررسی اطلاعات قراردادهای منتشر شده در سامانه شفافیت برای سال مالی 1401 نشانگر آن است که در میان قراردادهای ترک تشریفات انجام شده توسط واحدهای مختلف شهرداری تعداد 39 قرارداد با سی و سه نفر از اشخاص حقیقی به ارزشی بالغ بر 138 میلیارد و 376 میلیون تومان منعقد شده است.
۱